Караоке

Тим Билдинг во Крушево

Тим билдинг на тераса од Хотел Монтана

Нудиме тим билдинг програми предводени од експерти, најчесто психолози со искуство во полето на развивање на човечки ресурси и потенцијал. 

Има можност преку креативни активности тимот да бара решение за одредени проблеми и да извршува задачи кои може успешно да се завршат само со тимска работа, комуникација и заедничко носење на одлуки.  

Во организацијата на тим билдинг активностите се консултираме со екстерни професионалци за постигнување на најдобри резултати. Следи листа од предлог активности, погодни за околината на Крушево.